Ceník


      Ceník ke stažení ZDE:

Malty jedn. cena bez DPH cena s DPH
Malta MV - zavlhlá vápenná malta - min. množství 0,5m3 m3 1050,- 1271,-
Betony  kamenivo cement konzistence jedn. cena bez DPH cena s DPH
Beton B 7,5 do 16mm CEM II S1 m3 1290,- 1561,-
Beton B 7,5 do 16mm CEM II S3 m3 1350,- 1634,-
Beton C8/10 do 16mm CEM II S1 m3 1330,- 1609,-
Beton C8/10 do 16mm CEM II S3 m3 1390,- 1682,-
Betony ČSN EN 206-1  kamenivo cement konzistence jedn. cena bez DPH cena s DPH
Beton C12/15 do 16mm CEM II S1 m3 1490,- 1803,-
Beton C12/15  do 16mm CEM II S3 m3 1565,- 1894,-
Beton C16/20  do 16mm CEM II S1 m3 1590,- 1924,-
Beton C16/20  do 16mm CEM II S3 m3 1665,- 2015,-
Beton C20/25  do 16mm CEM II S1 m3 1690,- 2045,-
Beton C20/25  do 16mm CEM II S3 m3 1765,- 2136,-
Beton C25/30  do 16mm CEM II S1 m3 1790,- 2166,-
Beton C25/30  do 16mm CEM II S3 m3 1865,- 2257,-
* S1 - suchá směs, S3 - směs do autodomíchávače
Betony PN - 01 - 2012 - potěry kamenivo cement konzistence jedn. cena bez DPH cena s DPH
PB 10 do 4mm CEM II S1 m3 1250,- 1513,-
PB 15 do 4mm CEM II S1 m3 1450,- 1755,-
PB 20  do 4mm CEM II S1 m3 1550,- 1876,-
PB 25  do 4mm CEM II S1 m3 1650,- 1997,-
PB 30 do 4mm CEM II S1 m3 1750,- 2118,-
Cementy, písky, drtě… jedn. cena bez DPH cena s DPH
Písek tříděný  m3 350,- 424,-
Drť 4/8mm m3 750,- 908,-
Drť 8/16mm m3 650,- 787,-
Kačírek m3 350,- 424,-
Cement CEM V/A 32.5 ( pytlový cement ) 25kg 1q 270,- 327,-
!!! ZDARMA !!! zásypový materiál (vyschlý výplach z míchačky, směs písku a drtě)

za naložení auta 50,-

Při dodání betonu na rodinný dům DPH jen 15%
 
Doprava betonu, malty sklápěčkou
jedn. cena bez DPH cena s DPH
Multikára km 22,- 27,-
Multikára do 10km (tam i zpět) 245,- 296,-
Avie km 22,- 27,-
Avie do 10km (tam i zpět) 245,- 296,-
Doprava autodomíchávačem jedn. cena bez DPH cena s DPH
MIX - autodomíchávač 5m3 km 50,- 61,-
MIX - autodomíchávač 6m3 km 65,- 79,-
MIX - autodomíchávač 7m3 km 75,- 91,-
MIX - autodomíchávač vykládka (1. čtvrthodina ZDARMA) 1/4hod 100,- 121,-
Kontejnerová doprava jedn. cena bez DPH cena s DPH
Avie
km 22,- 27,-
Přitavení kontejneru (manipulace) 1 200,- 242,-
Uložení na skládku - suť, cihly, kousky betonu…… t dle váhy
dle aktuálního ceníku skládky
Uložení na skládce v Radimi - komunální odpad - občané t dle váhy
firmy dle aktualního ceníku skládky
Doprava stavebního materiálu - práce s hydraulickou rukou jedn. cena bez DPH cena s DPH
Avie km 22,- 27,-
Avie do 10km (tam i zpět) 250,- 303,-
Složení palety 70,- 85,-
Mobilní čerpadla betonu
jedn. cena bez DPH cena s DPH
Přistavení  2 000,- 2 420,-
Čerpání betonu hod 2 200,- 2 662,-
Chemický přípravek na rozjezd čerpadla 600,- 726,-
Přídavné hadice a potrubí m 100,- 121,-
* k celkové době za použití čerpadla na stavbě je dále účtována doba 60min kompletního mytí stroje